Sportmassage

 

Wat kunt u verwachten van een massageconsult

Als u een sportmasseur van PaardenMassageNederland inschakelt, zal deze voorafgaand aan de daadwerkelijke massage eerst een analyse uitvoeren. Dit is bedoeld om de aandachtspunten van het paard in kaart te brengen, waardoor gekozen kan worden voor de meest effectieve massagetechnieken. Bovendien gebruikt de masseur deze informatie om u goed te informeren en bij een vervolgafspraak, het resultaat te kunnen beoordelen. Er wordt door onze sportmasseurs dus geen standaardlijst afgewerkt bij de massage van uw paard. De gekozen benaderingswijze, technieken, intensiteit, frequentie en adviezen zijn precies op uw paard toegespitst. Om die reden is een grondige analyse voorafgaand aan de massage zo belangrijk. Het is echter wel van belang om u te realiseren dat een sportmasseur GEEN diagnose stelt en GEEN vervanging is voor diergeneeskundige of fysiotherapeutische hulp. Een goede analyse kan echter ook aan het licht brengen of een paard eventueel doorverwezen zal moeten worden en is ook om die reden van groot belang.

De analyse

Deze analyse zal starten met een vraaggesprek, ook wel anamnese genoemd. Mogelijk heeft u per telefoon of mail al wat informatie doorgegeven over uw paard. Ook dan zal de sportmasseur er echter voor kiezen alle relevante vragen en informatie  nog even goed met u door te nemen. Doorgaans zult u, onder andere, vragen krijgen over de geschiedenis van het paard, mogelijke problemen of blessures, het gebruiksdoel en de training. Daarnaast zal het doel van de massage(s) besproken worden.

Na het vraaggesprek volgt de inspectie, waarbij de masseur kijkt naar het exterieur/de bouw van uw paard, maar let ook  op bespiering, symmetrie, eventueel littekens en andere bijzonderheden.

De inspectie zal gevolgd worden door de palpatie. In deze fase tast de masseur het gehele paard af en let daarbij op spiertonus (spierspanning), temperatuur, zwelling en pijn. Bovendien is het een eerste, ontspannen aanraking van het paard door de masseur, waardoor het paard hieraan kan wennen. De masseur kan de reactie van het paard gebruiken bij het bepalen van de benaderingswijze bij de eigenlijke massage.

Hierna zal de masseur, indien mogelijk, uw paard graag in beweging zien om te beoordelen hoe uw paard zijn lichaam gebruikt. Doorgaans wordt gestart met het monsteren aan de hand op harde bodem. U zult gevraagd worden in een rechte lijn heen en weer te stappen en te draven met uw paard. De masseur let op de belasting van de benen, de paslengte en het lichaamsgebruik. Eventuele onregelmatigheden of niet-rechtlijnig bewegen kunnen op deze manier het beste gezien worden.

Na de bewegingsinspectie op harde bodem zal de masseur uw paard, mits het verantwoord is, graag nog op zachte bodem aan de longeerlijn zien om een optimale inschatting te kunnen maken van het lichaamsgebruik van het paard. De masseur neemt een lijst met criteria door en bekijkt welke spieren en structuren op de juiste wijze gebruikt worden en welke aandacht kunnen gebruiken.

Na de inspectie in beweging  volgt een tweede, diepe palpatie, waarbij de masseur voelt of er verschillen zijn tussen voor en na het bewegen en tevens de dieper liggende structuren palpeert. Eventuele aanvullende tests zoals stretchen, worden in deze fase eveneens uitgevoerd indien dit zinvol lijkt.

Na de gehele analyse vat de sportmasseur zijn/haar bevindingen samen en wordt in overleg met u een plan gemaakt. De masseur bepaalt welke gebieden aandacht nodig hebben en welke technieken daarvoor geschikt zijn. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de frequentie van de massages. Met u wordt overlegd of er aanpassingen nodig zijn in de training of de huisvesting van uw paard.

De massage

De sportmasseur beschikt over een heel scala aan technieken waarbinnen gevarieerd kan worden door intensiteit, ritme en tijdsduur. Hieronder vallen effleurages, diepe dwarse knedingen, fricties, schuddingen en vibraties. Doorgaans zal de sportmasseur beginnen met oppervlakkige, ontspannende technieken en na opwarming van het weefsel en gewenning door het paard, verder gaan met intensere, diepere technieken om diepere structuren te bereiken. Deze technieken kunnen elkaar gedurende de behandeling afwisselen en worden uiteindelijk weer afgesloten met ontspannende of opwekkende technieken. De analyse is de leidraad bij het bepalen van de locatie van de technieken. Het zal dus regelmatig voorkomen dat niet het gehele paard gemasseerd wordt, maar met name de gebieden die de massage nodig hebben. Gedurende de massage bepaalt de masseur aan de hand van de reactie van het paard en het weefsel of er aanpassingen nodig zijn. Ook hier wordt dus niet gekozen voor een standaardlijst, maar is de respons van uw paard  en het weefsel bepalend voor het vervolg en de gekozen technieken, waardoor een optimaal resultaat behaald kan worden.

Tijdsduur

Een totaalconsult zal circa één tot anderhalf uur in beslag nemen. Een vervolgmassage duurt ongeveer een uur. Indien een heel specifiek gebied gemasseerd wordt, is korter echter ook mogelijk. De meeste paarden ervaren een massage als zeer aangenaam. Voor zowel het paard als het weefsel is een massage van een uur  echter meestal voldoende, langer is doorgaans niet zinvol.

Na de massage

Na afloop van een massage is het prettig voor het paard en goed voor zijn lichaam, om even rustig te wandelen, waarna een paar uurtjes in de wei/paddock of, indien dat niet mogelijk is, op stal het paard de kans te geven de afvalstoffen af te voeren en wakker te worden. Ieder paard reageert anders op een massage en hoewel bij de meeste paarden direct een verbetering merkbaar is, is het verstandig wedstrijdpaarden de eerste keer, niet de dag voor een wedstrijd te masseren. Als blijkt dat het paard  goed  reageert op een massage kan een massage voorafgaand aan een wedstrijd juist prestatie bevorderend werken. Als u van plan bent direct na de massage te rijden, overleg dit dan met de masseur. Deze zal dan in zijn/haar werkwijze hiermee rekening houden bij de keuze en intensiteit van de technieken.